... cac loai trai cay va rau cu (tao, ca chua, mam xoi, nam viet quat, dau tay, ca rot, rau cai, hat nho, hat dau dat, anh dao...); ... acid, d-alpha-tocopheryl acetate, calcium ascorbate, retinyl palmitate, natural flavors and colors (black carrot, annatto and ... fumaric acid, citric acid, lactic acid, d-alpha-tocopheryl acetate, calcium ascorbate, retinyl palmitate, natural flavors and
... sugar; sodium; tong hop cac loai trai cay va rau cu (tao, ca chua, mam xoi, nam viet quat, dau tay, ca rot, rau cai, hat ... fumaric acid, citric acid, lactic acid, d-alpha-tocopheryl acetate, calcium ascorbate, retinyl palmitate, natural flavors and ... d-alpha-tocopheryl acetate, calcium ascorbate, retinyl palmitate, natural flavors and colors (black carrot, annatto and turmeric). gia tri
... các vitamin a, c,d,b6,b12 .. và khoáng chất folate, biotin, iot, kẽm… cho trẻ. cung cap cac vitamin a, c,d,b6,b12 .. va khoang ... cho trẻ. cung cap cac vitamin a, c,d,b6,b12 .. va khoang chat folate, biotin, iot, kem… cho tre.
... cấp vitamin a, b, c, d, e và ch cho trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên. cung cap vitamin a, b, c, d, e va ch cho tre tu 24 thang
... glycerin, water, ascorbic acid (vitamin c), ferrous sulfate, vitamin e succinate, niacinamide, natural & artificial flavors, caramel ... thanh phan: glycerin, water, ascorbic acid (vitamin c), ferrous sulfate, vitamin e succinate, niacinamide, natural & artificial ... artificial flavors, caramel color, polysorbate 80, vitamin a palminate, thiamine hydrochloride (vitamin b1), riboflavin 5 phosphate
... glycerin, water, ascorbic acid (vitamin c), ferrous sulfate, vitamin e succinate, niacinamide, natural & artificial flavors, caramel ... glycerin, water, ascorbic acid (vitamin c), ferrous sulfate, vitamin e succinate, niacinamide, natural & artificial flavors, caramel ... color, polysorbate 80, vitamin a palminate, thiamine hydrochloride (vitamin b1), riboflavin 5 phosphate sodium, vitamin b6 hydrochloride
... % daily value calories 20 total carbohydrate 5 1% sugars 5 g vitamin a (retinol palmitate) 850 iu 70% vitamin a (beta carotene) ... cho cac lieu luong toi uu cua tat ca cac loai vitamin va khoang chat can thiet cho tre so sinh va tre em o moi lua tuoi cac ... container: 24 amount per serving % daily value calories 20 total carbohydrate 5 1% sugars 5 g vitamin a (retinol palmitate)
... carbohydrate toàn phần: 5 đường <1g vitamins: vitamin a (retinol palmitate) 850 iu, vitamin a (beta carotene) 850 iu, vitamin c (ascorbic ... thia cafe (10ml) co chua: calories: 20 carbohydrate toan phan: 5 duong <1g vitamins: vitamin a (retinol palmitate) 850 iu, vitamin ... vitamin a (beta carotene) 850 iu, vitamin c (ascorbic acid) 135 mg, vitamin d3 (cholecalciferol) 275 iu, vitamin e (d-alpha-tocopheryl
... lieu: dau ca, canxi cacbonat, gelatin, dau dau nanh, axit ascobic, nuoc, fumarate sat, glycerin, kem oxit, niaxinamit, soy ... beta carotene, riboflavin, do 40, axit floric, vang 6, xanh lam 1, cyanocobalamin, dau gan ca tuyet, vitamin d3 (cholecalcinferol) ... cacbon hidrat 0.5g, vitamin a 4000 i.u. -50% (100% beta carotene), vitamin c 100 mg -167%, vitamin d3 400 i.u. -100%, vitamin
... trong qua trinh mang thai nhu cau canxi rat nhieu, day cung la cach bo sung canxi cho ba bau rat tot. bọt cao canxi xuong, ... cao canxi dành cho trẻ em vu a dáp úng nhu càu canxi, vu a dảm bảo can bàng dinh duõng cho co thẻ, là thục phảm ... tác dụng bỏ não. sản phảm khong chu a duòng mi a nen có tác dụng ngan ngu a bẹnh sau rang thuòng gạp ỏ trẻ em.
... khoang chat trong san pham co tac dung chong lao hoa te bao, cac protein cho su tong hop cac acid amino, bo sung vitamin cho ... citric acid, cellulose gum, carrageenan, matodextrine, sucralose, dau thuc vat, sucrose, sodium ascorabate, vitamin a. huong ... the va tang hieu qua van dong, san pham nay thich hop dung cho lua tuoi trung nien tren 40. cac chat xo tan va khong tan chiet
... van hap thu nang luong can thiet day du cho cuo c song. vitamin a va cac khoang chat trong san pham co tac dung chong lao ... hoa te bao, cac protein cho su tong hop cac acid amino, bo sung vitamin cho co the va tang hieu qua van dong, san pham nay ... gumarabic, guar gum, acacia gum, bot lua mach, muoi, citric acid, cellulose gum, carrageenan, matodextrine, sucralose, dau
... trẻ từ 2 tuổi trở lên. - cung cap cac vitamin vitamin a, c,d,b6,b12 .. va khoang chat folate, biotin, iot, kem… cho tre. ... - cung cấp các vitamin vitamin a, c,d,b6,b12 .. và khoáng chất folate, biotin, iot, kẽm… cho trẻ. - thích
... dung chat tao mau va huong vi tu nhien. san pham chua ca ngu va dau nanh. cac nguyen lieu deu dat chat luong cao, dau ca tinh ... omega voi dau ca 281mg - **, **, ala (tu dau hat lanh va hat chia) 68mg - **, **, dha (tu dau ca) 32mg - **, ** san pham su ... e (d-alpha-tocopheryl acetate) 3 iu - 30%, 10%, chiet xuat dau hat lanh va hat chia (nguon goc thuc vat) va hon hop axit
... vitamin a; vitamin c; vitamin e; sugar; sodium; tong hop cac loai trai cay va rau cu (tao, ca chua, mam xoi, nam viet quat, ... fumaric acid, citric acid, lactic acid, d-alpha-tocopheryl acetate, calcium ascorbate, retinyl palmitate, natural flavors and ... acid, lactic acid, d-alpha-tocopheryl acetate, calcium ascorbate, retinyl palmitate, natural flavors and colors (black carrot,
... san pham co chua ca (ca ngu) va dau nanh. san pham cac nguyen lieu chat luong cao, dau ca tinh che da duoc thu nghiem dat ... juices, black carrot juice extract, turmeric) soy lecithin, lactic acid and fumaric acid. san pham su dung chat tao mau va huong ... sugar 3 g vitamin a (retinyl palmitate) 500 iu - 20%, 10% vitamin c (ascorbic acid) 6 mg - 15%, 10% vitamin d 100 iu (la ergocalciferol)
... manh bao cao nay chua duoc danh gia cua cuc quan ly thuc pham va duoc pham. san pham nay khong co y dinh de chan doan, dieu ... chua benh, hoac ngan chan bat cu can benh. vitamin a va d bo sung thich hop cho tre em, nguoi cao nien, va phu nu mang thai ... kanyu nho s, vitamin a va d la chat dinh duong thiet yeu cho su tang truong va tam nhin khoe manh vitamin a la quan trong trong
... khong co san pham nao cung cap day du dinh duong hang ngay bang kids shak. herbalife kids ™ shakes chua nhieu cac vi chat dinh ... nhu vitamin a, c,d,e,k cung nhu cac chat khoang canxi, sat, kem can thiet cho su phat trien co the va tri nao cua tre.herbalife ... kem voi sua se giup tre em dang tuoi phat trien hoan hao va thong minh. , la san pham danh cho tre em ban chay nhat the gioi
... herbalife kids ™ shakes chua nhieu cac vi chat dinh duong nhu vitamin a, c,d,e,k cung nhu cac chat khoang canxi, sat, kem can ... su phat trien co the va tri nao cua tre.herbalife kids ™ shakes cung cap dinh duong thiet yeu bao gom protein, chat xo va 100% ... protein, chat xo va 100% chat dinh duong quan trong de dap ung nhu cau hang ngay cua tre em ngay cang tang.
... khong co san pham nao cung cap day du dinh duong hang ngay bang kids shak. herbalife kids ™ shakes chua nhieu cac vi chat dinh ... nhu vitamin a, c,d,e,k cung nhu cac chat khoang canxi, sat, kem can thiet cho su phat trien co the va tri nao cua tre.herbalife ... kem voi sua se giup tre em dang tuoi phat trien hoan hao va thong minh. la san pham danh cho tre em ban chay nhat the gioi
... khong co san pham nao cung cap day du dinh duong hang ngay bang kids shak. erbalife kids ™ shakes chua nhieu cac vi chat dinh ... nhu vitamin a, c,d,e,k cung nhu cac chat khoang canxi, sat, kem can thiet cho su phat trien co the va tri nao cua tre.herbalife ... kem voi sua se giup tre em dang tuoi phat trien hoan hao va thong minh. la san pham danh cho tre em ban chay nhat the gioi
... calo 15 tổng lượng carbonhydrate 4g ** 1% đường 3g ** ** vitamin a (retinyl palmitate) 2100 iu 84%, 42% vitamin c (axit ascobic) ... duong 3g ** ** vitamin a (retinyl palmitate) 2100 iu 84%, 42% vitamin c (axit ascobic) 20mg 50% 33% vitamin d (ergocalciferol) ... tong hop gau deo (giong keo chip chip) bo sung nhieu loai vitamin can thiet dac biet cung cap 100% luong vitamin d3 can thiet
... **,** vitamin a (as retinyl palmitate) 2600 iu - 104%, 52%, vitamin c (as ascorbic acid) 20 mg - 50%, 33 %vitamin d (as ergocalciferol) ... 52%, vitamin c (as ascorbic acid) 20 mg - 50%, 33 %vitamin d (as ergocalciferol) 80 iu- 20%, 20% vitamin e (as d-alpha-tocopheryl ... 65% vitamin b-12 (as cyanocobalamin) 4.3 mcg - 143%, 72% biotin 66 mcg - 44%, 22% pantothenic acid (as calcium d-pantothenate)
... cap vitamin va khoang chat cho tre em, dac biet la vitamins a, c, d, e, b-6 va b-12. 2 vien bao gom: calories 15 total carbohydrates ... 50%, 33 %vitamin d (as ergocalciferol) 80 iu- 20%, 20% vitamin e (as d-alpha-tocopheryl acetate) 16.5 iu - 165%, 55% vitamin ... carbohydrates 4 g - **, 1% sugars 3 g - **,** vitamin a (as retinyl palmitate) 2600 iu - 104%, 52%, vitamin c (as ascorbic acid)
... bo chat luong cao, bot long do trung ga. ngoai ra con tang cuong them nhieu loai vitamin va cac khoang chat (vitamin a, c, ... duong cao canxi danh cho tre em vua dap ung nhu cau canxi, vua dam bao can bang dinh duong cho co the, la thuc pham bao ve ... vua dap ung nhu cau ve canxi vua dam bao can bang dinh duong cho co the, la san pham bao ve suc khoe bo sung dinh duong rat
... tang cao ma tuyen can giap trang lai tiet ra qua muc, can benh tieu duong cung mot phan phat sinh tu do. neu bo sung that ... canxi giam duong tianshi da chon duong anbumin thay cho duong mia, ngoai ra san pham con chua them bot bi do va duong phan ... duong tianshi co chua 18 loai axit amin keo dinh, anbumin phot pho, sat, dong, magie va cac khoang chat khac, chung deu la nhung
... bột cao canxi xương, bột bí đỏ, đường đơn oligosacccharide, vitamin a, d, b1, b2, c bọ dinh duõng cao canxi giảm ... duọc tinh ché tù canxi hũu co sinh vạt, canxi duọc chiét xuát tù xuong sóng bò tuoi bọt cao canxi xuong, bọt bí ... bộ dinh dưỡng cao canxi giảm đường huyết thiên sư được tinh chế từ canxi hữu cơ sinh vật, canxi được chiết xuất
... canxi sua tra dai chung la san pham khoa hoc ky thuat cao hien dai . cong thuc bao che doc dao da tap trung co dac nhung chat ... than kinh va nhung can benh cao nien khac. san pham khong chua duong mia ma thay vao do la duong phan tu luong thap. loai ... phi va lam them vi khuan duong ruot co ich, san pham nay con them chat phu gia la dau thuc vat, bot coca de tao cam giac ngon
... canxi sua tra dai chung la san pham khoa hoc ky thuat cao hien dai . cong thuc bao che doc dao da tap trung co dac nhung chat ... nhieu loai vitamin nhu : vitamin a, b1, b2, b6, b11, b12, vitamin c, vitamin d, vitamin e, va cac nguyen to vi luong can thiet ... phi va lam them vi khuan duong ruot co ich, san pham nay con them chat phu gia la dau thuc vat, bot coca de tao , , cam giac
... tao hong cau, lam diu va giai toa tam tinh) - dau cuc van tho (epa lam diu cac con dau that thuong, lam thu gian tinh than) ... can bang luong hooc mon va co the giam chung trao huyet, su them an va chung man kinh khac) - pabp (para- aminobenzoic axid ... thần) - vitamin a, c,d,e,b1,b2,b3,b6,b12 giup can bang hoocmon lam giam stress tinh than, on dinh he than kinh. dac biet